+48 56 65 19 710 integrator@rhc.com.pl
Kalkulator parametrów obróbki Suhner... Sprawdź

Nota prawna

Integrator-RHC SP. z o.o. informuje, że dane znajdujące się na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty handlowej oraz oferty jakichkolwiek usług. Zostały podane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Dokładamy wszelkich starań aby dane umieszczone na stronach niniejszego serwisu internetowego były aktuane, kompketne oraz dokładne.

Jednakże informujemy, że Integrator-RHC Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność oraz dokładność tych danych. Nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące następstwem wykorzystania lub oparcia się na tych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania danych umieszczonych na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz z tytułu używania niniejszego serwisu internetowego ponosi jego użytkownik.

Użytkownik niniejszego serwisu internetowego korzystając z danych umieszczonych na tych stronach przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Integrator-RHC Sp. z o.o. nie odpowiada za dane umieszczone w zewnętrznych serwisach internetowych, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Wszelkie prawa do danych zamieszczonych na niniejszych stronach internetowych oraz graficznego wizerunku tych stron posiada wyłącznie Integrator-RHC Sp. z o.o., a jakiekolwiek kopiowania lub modyfikowanie w całości lub w części wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Integrator-RHC Sp. z o.o. zaleca przed praktycznym zastosowaniem informacji zawartych w niniejszym serwisie internetowym uprzednią pisemną konsultację z przedstawicielami spółki.

Znaki towarowe oraz wchodzące w ich skład elementy graficzne umieszczone w serwiesie podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom.

Integrator-RHC Sp. z o.o.
Toruń 87-100, Polna 127

Tel. +48 56 65 19 710
Email: integrator@rhc.com.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS: 51706
BDO: 000115621